Σύνδεση

 

EPAK

Σας αναφέρουμε ότι είμαστε "Αuthorized Dealer" και για υπηρεσίες επικοινωνίας, που βασίζονται στα δορυφορικό δίκτυο Ku BAND της "ΕPAK". Γι’ αυτό μπορούμε να προτείνουμε συμφέρουσες λύσεις, βασισμένες αποκλειστικά στις ειδικές ανάγκες του στόλου και του γραφείου σας, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε το τηλεπικοινωνιακό κόστος, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξιοπιστία της επικοινωνία σας.

Περισσότερα...


iridium

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και για να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες δορυφορικές επικοινωνίες, σας αναφέρουμε ότι είμαστε Αuthorized Dealer για προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας, που βασίζονται στο δορυφορικό δίκτυο IRIDIUΜ. Γι’ αυτό μπορούμε να προτείνουμε συμφέρουσες λύσεις, βασισμένες αποκλειστικά στις ειδικές ανάγκες του στόλου και του γραφείου σας, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε το τηλεπικοινωνιακό κόστος, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξιοπιστία της επικοινωνία σας.

 

Περισσότερα...


clip_image002_0002

Σας αναφέρουμε ότι είμαστε Αuthorized Dealer για προϊόντα και υπηρεσίες επικοινωνίας, που βασίζονται στα δορυφορικό δίκτυο INMARSAT. Γι’ αυτό μπορούμε να προτείνουμε συμφέρουσες λύσεις, βασισμένες αποκλειστικά στις ειδικές ανάγκες του στόλου και του γραφείου σας, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε το τηλεπικοινωνιακό κόστος, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξιοπιστία της επικοινωνία σας.

Περισσότερα...